CBS Weekly Roundup

Seachtain na Gaeilge i Meánscoil na mBráithre Chríostaí:

Tosaíonn Seachtain na Gaeilge ar an 1ú Márta gach bliain agus leanann an fhéile idirnáisiúnta ar aghaidh go dtí Lá Fhéile Pádraig ar an 17ú Márta. Déantar iarracht gach bliain chun teanga agus cultúr na hÉireann a cheiliúradh. Is iomaí gníomhachtaí atá ar siúl inár scoil i mbliana chun páirt a ghlacadh san fhéile. D’eagraigh Roinn na Gaeilge inár scoil cluichí Biongó, Tráth na gCeist, comórtas póstaer agus rang íoga as Gaeilge. Bhain na daltaí an-taitneamh as na gníomhachtaí go léir. Mar a deir an seanfhocal, ‘Beatha teanga í a labhairt’.

Seachtain na Gaeilge starts on the 1st of March every year and it continues until St.Patrick’s Day on the 17th March. An effort is made each year to celebrate the language and culture of Ireland. Many activities have taken place in our school this year to take part in the festival. Roinn na Gaeilge in our school organised Bingo, a quiz as Gaeilge, a poster competition and a yoga class as Gaeilge. The students really enjoyed all of the activities. As the proverb says, ‘It’s a lively language to speak it’.

Pictures one to three: Many thanks to JJ O’Brien’s Auctioneers for sponsoring our new kit, just in time for this Saturday’s All Ireland hurling final

Pictures four and five:  Masita Post Primary Schools Captains Launch in Croke Park prior to the all Ireland finals on March 18th. The excitement is really building now!! 

Pictures six to eight: A fantastic day was had last week with our neighbours Presentation Secondary School Mitchelstown, supporting the Irish Wheelchair Association in their wheelchair basketball tournament for TY students 

Picture 9: Well done to Jack Ó Ceallacháin, Seán Ó hAnracháin and Kealan Ó hÓgáin who are participating in the translation competition Aistritheoirí Óga 2023, run by the European Commission 

Pictures 10 and 11: Caith Amach É workshop for the 6th Years in preparation for the seaith pictiúr section of the Irish oral, in conjunction with Seachtain na Gaeilge

Picture 12: Bhain daltaí na 5ú Bliana taitneamh as rang rince Gaelach inné mar chuid de Sheachtain na Gaeilge